بستن
FA EN AR RU FR CHI

اخبار آموزشی

اخبار آموزشی


اخبار آموزشی

* راهنمای استفاده از امکانات سایت دانشگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 تمدید مهلت حذف اضطراری و حذف ترم 14001

* اطلاعیه مخصوص دانشجویان برای امتحانات پایان ترم

* برکزاری آزمون جامع کلیه رشته های دانشکده علوم 991

* برنامه کلاسهای آنلاین 991 دانشکده علوم پایه: 

               *  گروه زیست شناسی

               *  گروه شیمی

               *  گروه فیزیک

تاریخ حذف و اضافه و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول  سال تحصیلی1400-1399

* عدم برگزاری آزمایشگاههای دانشکده علوم پایه به صورت حضوری در نیمسال دوم 98

* روند نمایی پذیرش، شامل تردد و اسکان دانشجویان در نیمسال اول 1399-1400

* تاریخ انتخاب واحد  و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول  سال تحصیلی 1400-1399

نحوه ارزشیابی دروس ترم 982 گروه زیست شناسی

نحوه ارزشیابی دروس ترم 982 گروه شیمی

نحوه ارزشیابی دروس ترم 982 گروه فیزیک

* جدول نحوه ارائه دروس عملی و کارگاهی درنیمسال دوم گروه زیست شناسی

 جدول نحوه ارائه دروس عملی و کارگاهی درنیمسال دوم گروه شیمی

 جدول نحوه ارائه دروس عملی و کارگاهی درنیمسال دوم گروه فیزیک

* آخرین مهلت دفاع از رساله/ پایان نامه نیمسال دوم 99-98