بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاه های گروه فیزیک

آزمایشگاه های گروه فیزیک


آزمایشگاه های گروه فیزیک

گروه فیزیک:
 1. آزمایشگاه های آموزشی:
  آزمایشگاه فیزیک پایه 1
  آزمایشگاه فیزیک پایه 2
  آزمایشگاه فیزیک پایه 3
  آزمایشگاه فیزیک جدید
  آزمایشگاه اپتیک   (دستور کار آزمایشگاه اپتیک)
  آزمایشگاه هسته‌ای
  آزمایشگاه الکترونیک
 2. آزمایشگاه های پژوهشی:
  رديف حوزه فعالیت مؤسس
  1 نانو ساختارها دكتر صابر فرجامی شایسته
  2 اسپری پایرولیزیز دكتر سید محمد روضاتی
  3 ماده چگال تکنیک خلاء دكتر سید محمد روضاتی
  4 CVD دكتر سید محمد روضاتی
  5 انرژی های نو (سولارسل و فوتوترمال) دكتر سید محمد روضاتی
  6 نانو فیزیک دكتر مجید سیفی
  7 فیزیک هسته ای دكتر مسعود وهابی مقدم
  8 آزمايشگاه تحقيقاتي تصويربرداري هسته اي دكتر عليرضا صدرممتاز
  9 آزمایشگاه تحقیقاتی پیشرقته دکتر علیرضا صدرممتاز
  10 آزمايشگاه محاسبات پيشرفته دكتر سعيد مهدوي فر، دكتر حنيف هادي پور
  11 مشخصه یابی ماده چگال دكتر فرهاد اسمعیلی قدسی، دكتر سید محمد روضاتی
  12 سل- ژل مرطوب دكتر فرهاد اسمعیلی قدسی
  13 پوشش دهی سل- ژل مرطوب دكتر فرهاد اسمعیلی قدسی