بستن
FA EN AR RU FR

آزمون جامع دکتری دانشکده علوم پایه

آزمون جامع دکتری دانشکده علوم پایه


آزمون جامع دکتری دانشکده علوم پایه

بر اساس تصمیم شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده در جلسه مورخ 98/09/06، آزمون جامع دکتری برای کلیه گروه های آموزشی دانشکده علوم، ساعت 9 صبح روز دوشنبه 98/11/07 در محل سالن امتحانات ساختمان شهدای هسته ای برگزار خواهد شد.