بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعیه آموزش در خصوص ارائه گواهی موقت یا دانشنامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه آموزش در خصوص ارائه گواهی موقت یا دانشنامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی


اطلاعیه آموزش در خصوص ارائه گواهی موقت یا دانشنامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ملزم هستند تا قبل از پایان آبان 98 نسبت به تحویل اصل گواهی موقت یا دانشنامه مقطع یا مقاطع دانشگاهی قبلی به کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده اقدام نمایند.

مراحل درخواست تاییدیه و ریزنمرات:

 از  طریق سامانه آموزشی(sada.guilan.ac.ir)، بخش درخواست ها، درخواست اخذ تاییدیه مدرک پایه، فرم تائیدیه و ریزنمرات را تکمیل و ارسال آنمایید. ضروریست پس از اتمام چرخه مربوطه، (امضای مدیر محترم تحصیلات تکمیلی) متن نامه را پرینت گرفته و پس از مهر دبیرخانه نسبت به ارسال آن به همراه تصویر مدرک تحصیلی به دانشگاه صادر کننده مدرک از طریق پست سفارشی اقدام نمائید. رسید پستی را جهت پیگیری بعدی نزد خود نگه دارید.

* دانشجویان تحصیلات تکمیلی که هرکدام از مقاطع قبلی­شان، دانشگاه گیلان بوده، می­بایست بعد از امضا متن نامه توسط مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده، نامه را ذخیره نموده، سپس در سایت دانشگاه گیلان،  سامانه درخواست صدور مدارک فارغ التحصیلی، بارگداری نمایند تا پاسخ به آموزش دانشکده ارسال گردد. (ذخیره تصویر گواهی موقت یا فرم معدل، شناسنامه، کارت ملی و عکس پرسنلی جهت بارگذاری ضروری است).

* عدم ارائه ی مدرک تحصیلی توسط دانشجویان و عدم درخواست و پیگیری تاییدیه و ریزنمرات، برابر مقررات آموزشی موجب جلوگیری از انتخاب واحد و بروز مشکلات آموزشی خواهد گردید که مسئولیت آن مستقیماً متوجه دانشجو خواهد بود.

آموزش دانشکده علوم پایه