بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه آموزش در خصوص ارائه گواهی موقت یا دانشنامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه آموزش در خصوص ارائه گواهی موقت یا دانشنامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی


اطلاعیه آموزش در خصوص ارائه گواهی موقت یا دانشنامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ملزم هستند تا قبل از پایان نیمسال اول تحصیلی نسبت به تحویل اصل گواهی موقت یا دانشنامه مقطع یا مقاطع دانشگاهی قبلی به کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده اقدام نمایند. برای اخذ فرم درخواست تاییدیه و ریزنمرات از  طریق سامانه آموزشی، بخش درخواست ها، فرم تاییدیه و ریزنمرات را انتخاب کنید و پس از ارسال آن و اتمام چرخه مربوطه، (امضای مدیر محترم تحصیلات تکمیلی) متن نامه را پرینت گرفته و پس از مهر دبیرخانه نسبت به ارسال آن به همراه تصویر مدرک تحصیلی به دانشگاه صادر کننده مدرک از طریق پست سفارشی اقدام نمائید. رسید پستی را جهت پیگیری بعدی نزد خود نگه دارید.

* دانشجویان تحصیلات تکمیلی که هرکدام از مقاطع قبلی­شان، دانشگاه گیلان بوده، می­بایست بعد از امضا متن نامه توسط مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده، فایل را ذخیره نموده، سپس از طریق سامانه درخواست صدور مدرک فارغ التحصیلی موجود در معاونت ها/ معاونت آموزشی/ سامانه ها یا  دانش آموختگان گزینه درخواست تاییدیه تحصیلی، اقدام نمایند تا پاسخ به آموزش دانشکده ارسال گردد.

* عدم ارائه ی مدرک تحصیلی توسط دانشجویان و عدم درخواست و پیگیری تاییدیه و ریزنمرات، برابر مقررات آموزشی موجب جلوگیری از انتخاب واحد و بروز مشکلات آموزشی خواهد گردید که مسئولیت آن مستقیماً متوجه دانشجو خواهد بود.

آموزش دانشکده علوم پایه