بستن
FA EN AR RU FR

اولین سالگرد درگذشت استاد گرامی شادروان دکتر سعیدی

اولین سالگرد درگذشت استاد گرامی شادروان دکتر سعیدی


اولین سالگرد درگذشت استاد گرامی شادروان دکتر سعیدی

اولین سالگرد درگذشت استاد فرهیخته شادوران پروفسور شهریار سعیدی مهرورز روز پنجشنبه مورخ 98/8/16 از ساعت 18:30 الی 21 در پرورشگاه مژدهی واقع در خیابان مطهری برگزار می گردد.