بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین سالگرد درگذشت استاد گرامی شادروان دکتر سعیدی

اولین سالگرد درگذشت استاد گرامی شادروان دکتر سعیدی


اولین سالگرد درگذشت استاد گرامی شادروان دکتر سعیدی

اولین سالگرد درگذشت استاد فرهیخته شادوران پروفسور شهریار سعیدی مهرورز روز پنجشنبه مورخ 98/8/16 از ساعت 18:30 الی 21 در پرورشگاه مژدهی واقع در خیابان مطهری برگزار می گردد.