بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری جلسه معرفی حمایتهای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان

برگزاری جلسه معرفی حمایتهای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان


برگزاری جلسه معرفی حمایتهای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان

در راستای معرفی موثر حمایتهای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان از ایده های نوآورانه اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه، این مرکز در نظر دارد جلساتی را در دانشکده ها با حضور اعضای هبات علمی و دانشجویان برگزار نماید. جلسه موردنظر در تاریخ 98/8/22 ساعت 10 صبح در تالار شهید کریمی دانشکده علوم پایه برگزار می گردد.