بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری جلسه معرفی حمایتهای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان

برگزاری جلسه معرفی حمایتهای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان


برگزاری جلسه معرفی حمایتهای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان

در راستای معرفی موثر حمایتهای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان از ایده های نوآورانه اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه، این مرکز در نظر دارد جلساتی را در دانشکده ها با حضور اعضای هبات علمی و دانشجویان برگزار نماید. جلسه موردنظر در تاریخ 98/8/22 ساعت 10 صبح در تالار شهید کریمی دانشکده علوم پایه برگزار می گردد.