بستن
FA EN AR RU FR CHI

تبریک انتصاب جناب آقای دکتر طاهرپرور به سمت مدیریت گروه فیزیک دانشکده

تبریک انتصاب جناب آقای دکتر طاهرپرور به سمت مدیریت گروه فیزیک دانشکده


تبریک انتصاب جناب آقای دکتر طاهرپرور به سمت مدیریت گروه فیزیک دانشکده

جناب آقای دکتر باقری

بدین وسیله از زحمات و تلاشهای ارزنده جنابعالی در طول دوران تصدی مدیریت گروه فیزیک  صمیمانه تشکر  و قدردانی می شود ، توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال آرزومندیم .

جناب آقای دکتر طاهرپرور

انتصاب جناب عالی را به عنوان مدیریت گروه فیزیک تبریک عرض نموده ، توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال آرزومندیم .