بستن
FA EN AR RU FR CHI

تبریک انتصاب جناب آقای مهندس رجبی به سمت رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگی دانشگاه

تبریک انتصاب جناب آقای مهندس رجبی به سمت رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگی دانشگاه


تبریک انتصاب جناب آقای مهندس رجبی به سمت رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگی دانشگاه

جناب آقای مهندس رجبی

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به عنوان رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگی دانشگاه که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی‌ تان می باشد، تبریک عرض نموده؛ موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.