بستن
FA EN AR RU FR CHI

ثبت اطلاعات دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری در سامانه تحصیلات تکمیلی

ثبت اطلاعات دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری در سامانه تحصیلات تکمیلی


ثبت اطلاعات دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری در سامانه تحصیلات تکمیلی

کلیه دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری دانشکده علوم پایه لازم است ضمن ورود به سامانه تحصیلات تکمیلی، اطلاعات مربوط به "گردش تصویب پروپوزال" را تکمیل نمایند. صدور ابلاغیه عنوان پایان نامه و رساله تنها در صورت تکمیل اطلاعات مربوط به این بخش امکان پذیر خواهد بود.