بستن
FA EN AR RU FR

حمایت از آثار علمی و انجام طرحهای پژوهشی

حمایت از آثار علمی و انجام طرحهای پژوهشی


حمایت از آثار علمی و انجام طرحهای پژوهشی

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان در راستای تحقق ماموریتهای سازمانی، مسالخ یابی و حل مسائل سازمانی و به منظور بهره گیری از ظرفیت بالقوه دانشگاهها و مراکز پژوهشی، از آثار علمی اساتید/ دانشجویان (پایان نامه های مقطع دکتری/ کارشناسی ارشد، مقالات علمی- پژوهشی، تالیف/ ترجمه کتاب) و اجرای طرحهای پژوهشی حمایت به عمل می آورد. جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل زیر را مورد مطالعه قرار دهید:

حمایت از آثار علمی و انجام طرحهای پژوهشی