بستن
FA EN AR RU FR CHI

دریافت گواهی ارائه مقاله در هفته پژوهش 1399

دریافت گواهی ارائه مقاله در هفته پژوهش 1399


دریافت گواهی ارائه مقاله در هفته پژوهش 1399

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند جهت دریافت گواهی ارائه مقاله در هفته پژوهش 1399 به سامانه داده پردازی پژوهش--> تالار مجازی --> صدور گواهی مراجعه و گواهی خود را دریافت نمایند.