بستن
FA EN AR RU FR CHI

راهنمای استفاده از سایت دانشگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده

راهنمای استفاده از سایت دانشگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده


راهنمای استفاده از سایت دانشگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده

با توجه به ایجاد چرخه های درخواست تکراری به دلیل عدم اطلاع تعدادی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ارسال و پیگیری نامه های آموزشی، راهنمایی در لینک زیر قرار داده شده است . امید است استفاده از آن راهگشایی برای انجام هرچه بهتر امور مربوطه باشد:

 

راهنمای استفاده از امکانات سایت دانشگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی