بستن
FA EN AR RU FR CHI

راهنمای سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه گیلان

راهنمای سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه گیلان


راهنمای سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه گیلان

به منظور آشنایی هرچه بیشتر با سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه و برطرف شدن مشکلات احتمالی، راهنمای مربوطه از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد:                         راهنمای سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه گیلان