بستن
FA EN AR RU FR

راهنمای سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه گیلان

راهنمای سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه گیلان


راهنمای سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه گیلان

به منظور آشنایی هرچه بیشتر با سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه و برطرف شدن مشکلات احتمالی، راهنمای مربوطه از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد:                         راهنمای سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه گیلان