بستن
FA EN AR RU FR CHI

زمان برگزاری آزمون جامع 991

زمان برگزاری آزمون جامع 991


زمان برگزاری آزمون جامع 991

بر اساس تصمیم شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم در تاریخ 99/10/03، آزمون جامع دکتری برای کلیه گروه های آموزشی دانشکده، ساعت 9 صبح روز دوشنبه 99/11/27 در محل سالن امتحانات ساختمان شهدای هسته ای برگزار خواهد شد.