بستن
FA EN AR RU FR

فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور ویژه دانشجویان دکتری

فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور ویژه دانشجویان دکتری


فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور ویژه دانشجویان دکتری

با توجه به سهمیه های تخصیص یافته به دانشگاهها در 6 ماهه دوم سال 98، دانشجویان دوره دکتری (ورودی سال 95)  متقاضی دریافت فرصت مطالعاتی خارج از کشور می توانند درخواست خود را به همراه مدارک لازم تا تاریخ 1398/8/30 به گروه آموزشی مربوطه تحویل دهند.