بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی دریافت مجوز تردد به دانشکده در روزهای تعطیل و خارج از ساعات اداری

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی دریافت مجوز تردد به دانشکده در روزهای تعطیل و خارج از ساعات اداری


قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی دریافت مجوز تردد به دانشکده در روزهای تعطیل و خارج از ساعات اداری

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی مجوز ورود به دانشکده در روزهای تعطیل و ساعات خارج از ساعات اداری

فرم مربوطه را از منوی فرم های اداری دانلود کرده و پس از تکمیل (با توجه به قوانین زیر) ،همراه کپی کارت دانشجویی، حداکثر تا دو هفته قبل از شروع ترم به امور عمومی دانشکده تحویل دهند.

*   سقف ساعت مجار حضور دانشجو در دانشکده : روزهای شنبه تا چهارشنبه: تا ساعت 20، روزهای پنجشنبه: تا ساعت 16. *   حداکثر اعتبار مجوز تا پایان یک ترم می‌باشد و در صورت نیاز به زمان بیشتر باید در ابتدای ترم جدید تمدید شود. *   حضور دانشجو در روزهای تعطیل رسمی (مناسبت‌ها) و زمان برگزاری همایش و آزمون در دانشکده مجاز نمی‌باشد.