بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از کلاستر محاسباتی

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از کلاستر محاسباتی


قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از کلاستر محاسباتی

دانشجویان متقاضی استفاده از کلاستر محاسباتی، برای دریافت شناسه کاربری، فرم زیر را کامل پر کرده و پس از گرفتن امضاهای مربوطه، آنرا به آقای مهندس نظیفی، طبقه 3 ساختمان شهدای هسته ای اتاق امور فنی رایانه و IT، تحویل دهند.

درخواست_شناسه_کاربری_کلاستر_محاسباتی