بستن
FA EN AR RU FR

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از کلاستر محاسباتی

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از کلاستر محاسباتی


قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از کلاستر محاسباتی

دانشجویان متقاضی استفاده از کلاستر محاسباتی، برای دریافت شناسه کاربری، فرم زیر را کامل پر کرده و پس از گرفتن امضاهای مربوطه، آنرا به آقای مهندس نظیفی، طبقه 3 ساختمان شهدای هسته ای اتاق امور فنی رایانه و IT، تحویل دهند.

درخواست_شناسه_کاربری_کلاستر_محاسباتی