بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیریت امور عمومی

مدیریت امور عمومی


مدیریت امور عمومی

در حال حاضر آقای مهندس رجبی ریاست اداره امور عمومی دانشکده علوم پایه را بر عهده دارند. شرح وظایف مدیریت امور عمومی دانشکده 1- پیگیری نیازهای دانشکده، تأمین فضا، تدارک تجهیزات، امکانات و وسایل اداری و فنی جهت ارائه خدمات به کارکنان دانشکده

2- نظارت بر امور سمعی بصری شامل بازدیدهای دوره ای رایانه­ ها و دیتا پروژکتورهای کلاسها، برنامه ریزی و آماده سازی سالن ها جهت برگزاری امتحانات، برنامه های دانشکده، آزمون ها و قراردادهای منعقد شده دانشکده با موسسات و سازمانها.

3- سازماندهی، نظارت، تعیین شرح وظایف، تقسیم کار، و انجام امور اداری  نیروهای زیر مجموعه

4- نظارت بر عملکرد بخش امور رایانه شامل نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای، شبکه و خدمات نرم افزاری

5- برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی، نظارت  و تأیید عملکرد  بخش خدمات  شامل وظایف زیر:

          *  هماهنگی بین نیروهای خدماتی، برنامه ریزی و به کارگیری آنان در بخش های مختلف دانشکده

          *  نظارت بر انجام نظافت عمومی کلاسها وآزمایشگاهها،کلیه ساختمانها و محوطه و جمع‌آوری ودفع زباله           * دریافت مواد مصرفی و بهداشتی استاندارد و توزیع آن           * کنترل عمومی کلاسها از نظر صندلی­ها، وایت برد، روشنایی، رنگ، گرمایش و سرمایش           * برنامه ریزی و پیگیری جهت جابجایی وسایل و لوازم مورد نیاز واحدها           *  ساماندهی و بازبینی منظم کپسولهای آتش نشانی و سیستم های اعلام و اطفاي حريق.           * نظارت بر امور مربوط به آبدارخانه‌ها           * رعايت حضور دقیق و انضباط اداري و برخورد مناسب پرسنل شركت پيمانكار 6- نظارت بركار شركت نگهداری و تعمیر تأسیسات دانشکده  شامل وظایف زیر:

          *انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب ، برق ، تلفن، گاز ، فاضلاب،               آسانسور، تهویه مطبوع، فن کوئل‌ و هواسازها

          * کنترل ،نظافت و نوسازی و سرویسهای دوره‌ای لوازم و قطعات مربوط به تاسیسات

          * نظارت بر کار شرکتهای پیمانکار با هماهنگی امور عمومی  دانشکده

          * همکاری با کارشناسان دفتر فنی دانشگاه در رابطه با تعمیرات ساختمانی

          * اجرای دقیق برنامه حضور روزانه و کشیک پرسنل

          * اجرای امور محوله از طرف مدیریت امور عمومی دانشکده           * همکاری مستمر و فوق برنامه در مواقع ضروری از جمله برگزاری آزمونها و همایش­ها           * بررسی وضعیت موجود در واحدهابه منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت آن           * برنامه‌ریزی در جهت اجرای استانداردهای تاسیساتی

          * ثبت و گزارش کلیه امور امور تاسیساتی واحدهای مربوطه به امور عمومی ( شامل درخواستها،  وقایع غیرمترقبه،                      حوادث، کمبودها، نقایص و انجام سایر امور محوله )

7- نظارت بركار شركت خدماتي نگهداری از فضای سبز دانشکده شامل :           * سمپاشي و كنترل علفهاي هرز در محوطه و پاسیوهای دانشكده           * هرس شاخه هاي خشكيده در محوطه اطراف           * آبياري سطوح چمن كاري           * نرم كردن خاك پاي گياهان           * چمن زني           * انتقال علفهاي هرز و شاخه هاي خشكيده از محوطه اطراف دانشكده           * شاخه زنی و جنگل تراشي و علف زني از محوطه اطراف دانشكده در موقع مناسب           * كاشت گل و گياه در محوطه اطراف و باغچه هاي دانشكده           * رعايت حضور دقیق و انضباط اداري و برخورد مناسب پرسنل شركت پيمانكار 8- ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور انبارداری دانشکده  شامل وظایف زیر:           * دريافت وكنترل اقلام خريداري شده توسط کارپرداز دانشکده وصدور قبض انبار.           * تفكيك.چيدمان ونگهداري اقلام بر اساس ماهيت كالا ها در انبار و تحویل انها به واحدها           * برآورد نيازهاي معمول دانشکده و تنظيم و پیگیری درخواست خريد موارد عمومی . 9- نظارت بر امور مخابرات دانشکده و پیگیری نیازهای مربوطه.

10- همکاری با نماینده فرهنگی دانشکده و واحدهای مرتبط در سطح تشکل‌ها و پشتیبانی از برنامه‌های دانشجویی با هماهنگی          مسئولین

11- انعقاد، پیگیری و نظارت بر كليه قراردادهاي دانشکده ازجمله خدمات آزمایشگاهی، انتشارات، بوفه، نقليه سبك و                      سنگين، آسانسور و غیره.

12- همکاری در تأمين وسايلنقليه مورد نياز واحدها 13- بررسي و تاييد قبض هاي آب، برق، گاز و تلفن. 14- رسیدگی لازم به نامه‌ها، درخواستها و مراجعات . 15- برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه‌های غیر ضروری 16- پیگیری ساير وظايف محوله ارجاع شده از سوي معاونت اداری مالی و ریاست دانشکده .