بستن
FA EN AR RU FR CHI

معاونت آموزشی

معاونت آموزشی


معاونت آموزشی

معاونت آموزشی دانشکده:دکتر حسین پناهی تحصیلات :دکترای فیزیک رشته تخصصی :فیزیک نظری تلفن : 33333510-013 دورنگار : 33323510-013 پست الکترونیک : t-panahi@guilan.ac.ir