بستن
FA EN AR RU FR CHI

معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علوم پایه

معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علوم پایه


معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علوم پایه

معاونت پژوهشی و فناوری: دکتر شبنم سهراب نژاد

تحصیلات :دکتری شیمی

رشته تخصصی : شیمی تجزیه

تلفن : 33320912-013

پست الکترونیک : sohrabnezhad@guilan.ac.ir

با توجه به نقش محوری فعالیت های پژوهشی در تحقق اهداف دانشگاه، معاونت پژوهش و فناوری جایگاه ویژه ای دارا است. چنین موقعیتی مسئولیت خاص این نهاد علمی را نسبت به شناخت و توسعه فناوری کشور تأیید می کند. این مسئولیت شامل طیف وسیعی از اقدامات و برنامه های اساسی است که در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه سیاست گذاری  و از طریق معاونت پژوهش و فناوری دانشکده اجرایی می شود. در واقع برنامه ریزی و هدایت کلیه امور مربوط به فعالیت های پژوهش و فناوری در سطح دانشکده در زمینه اجرای طرح های تحقیقاتی، همایش های علمی، فرصت های مطالعاتی، امور مربوط به تشویق چاپ مقالات، امور مربوط به گرنت مورد حمایت مادی و معنوی این حوزه می باشد. در این راستا دانشکده علوم پایه طبق برنامه توسعه تا سال 1400 در نظر دارد دوره های تحصیلات تکمیلی خود را گسترش داده و در گرایش های بیشتری در مقاطع کارشناسی ارشد ودکتری پذیرش دانشجو داشته باشد. همچنین دانشکده علوم پایه تا کنون طرح های پژوهشی مشترک زیادی را با سایر سازمانها وصنایع مختلف داشته است و با استفاده از امکانات آزمایشگاهی مجهز علاوه بر آموزش در زمینه مسائل تحقیقاتی و رفع مسائل و مشکلات دیگر بخشهای جامعه، اقدامات چشمگیری داشته است. برقراری پژوهانه (گرنت) برای اعضای هیئت علمی از دیگر اقدامات حوزه پژوهشی است که زمینه را برای پیشبرد اهداف پژوهشی دانشگاه در قالب ارائه تسهیلات مالی به اساتید فراهم می نماید.

اهم فعالیت های معاونت پژوهش و فناوری دانشکده

  • برنامه ریزی جهت ایجاد محیط مناسب جهت انجام پژوهش
  • برنامه ریزی جهت هماهنگی فعالیت های علمی و پژوهشی دانشکده
  • برنامه ریزی جهت مشارکت در طرح های پژوهشی داخل و خارج از دانشگاه و نحوه ارتباط با مراکز پژوهشی
  • مشارکت در تهیه و تدوین آیین نامه های پژوهشی
  • سرپرستی و نظارت بر فعالیت های واحدهای تابعه
  • تقویت زیرساختارهای تسهیل کننده پژوهش از قبیل کتابخانه مرکزی، پایگاه های علمی و مجلات