بستن
FA EN AR RU FR

نشستهای باید و نبایدهای حوزه کسب و کار و آینده پژوهی فناوری و فناوریهای شناختی

نشستهای باید و نبایدهای حوزه کسب و کار و آینده پژوهی فناوری و فناوریهای شناختی


نشستهای باید و نبایدهای حوزه کسب و کار و آینده پژوهی فناوری و فناوریهای شناختی

برگزاری دو نشست از سلسله نشست ها و سخنرانیهای آینده پژوهی فناوری حوزه کسب کار با عناوین:

بایدها و نبایدهای حوزه کسب و کار روز یکشنبه 19 آبان ساعت 10 الی 12

آینده پژوهی فناوری و فناوریهای شناختی دوشنبه 27 آبان ساعت 10 الی 12

علاقمندان جهت ثبت نام با شماره 33691069 دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه تماس حاصل فرمایند.