بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه کاربرد نانوفناوری در پزشکی

کارگاه کاربرد نانوفناوری در پزشکی


کارگاه کاربرد نانوفناوری در پزشکی

 

دانشگاه گیلان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و انجمن نانوفناوری استان گیلان برگزار می کند: