بستن
FA EN AR RU FR CHI

"مدرک زبان"- مخصوص دانشجویان محترم دوره دکتری دانشگاه گیلان

"مدرک زبان"- مخصوص دانشجویان محترم دوره دکتری دانشگاه گیلان


"مدرک زبان"- مخصوص دانشجویان محترم دوره دکتری دانشگاه گیلان

نظر به شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری آزمون های زبان MSRT توسط سازمان امور دانشجویان، بسیاری از دانشجویان دکتری علیرغم احراز کفایت دستاوردهای علمی رساله، به دلیل عدم امکان ارائه مدرک زبان از آزمون های استاندارد، با مشکل افزایش سنوات و طولانی شدن دوره تحصیل مواجه شده اند لذا پیرو موراد مطرح شده در جلسه شورای آموزشی دانشگاه به استحضار می رساند مدارک آزمون زبان عمومی برگزار شده توسط دانشگاه های معتبر شامل دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی و فردوسی مشهد در صورت کسب حدنصاب قبولی آزمون با تایید دانشگاه های یادشده، از فروردین 99 تا اطلاع ثانوی مورد تایید تحصیلات تکمیلی دانشگاه می‏ باشد.

آدرس کوتاه :