بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 95 نتیجه
از 2
 
مجید آروند

مجید آروند 

استاد
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد اسکوئیان 

پست الکترونیکی: 
منصور اسلامی

منصور اسلامی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
فرهاد اسمعیلی قدسی

فرهاد اسمعیلی قدسی 

استاد
پست الکترونیکی: 
سید محسن اصغری

سید محسن اصغری 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
منصور افشار محمدیان

منصور افشار محمدیان 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
محمودرضا آقامعالی

محمودرضا آقامعالی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
رضا انصاری

رضا انصاری 

استاد
پست الکترونیکی: 
کمیل بابایی

کمیل بابایی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
سعید باطبی

سعید باطبی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
میثم باقری تاجانی

میثم باقری تاجانی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
علی بانی

علی بانی 

استاد
پست الکترونیکی: 
change-logo

حسین پناهی 

استاد
پست الکترونیکی: 
change-logo

حسن تاجیک 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
یاسر توکلی

یاسر توکلی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
ساعد جعفری

ساعد جعفری 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
ناز چائی بخش لنگرودی

ناز چائی بخش لنگرودی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
محمد حاصلی

محمد حاصلی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
بهروز حیدری

بهروز حیدری 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

آسیه یحیی زاده 

استاد
پست الکترونیکی: 
الهام حسینی لپاسر

الهام حسینی لپاسر 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

بهزاد خلیلی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

علیرضا خورشیدی 

استاد
پست الکترونیکی: 
سهیل خوشبین فر

سهیل خوشبین فر 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
حمید دژم پناه

حمید دژم پناه 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

کوروش رادمقدم 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

اسفندیار رجایی (متوفی) 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

حمید رحیم پور سلیمانی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

روحان رخشائی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهدی رسا 

پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدنادر رسولی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

حسین روحی 

استاد
پست الکترونیکی: 
سیدمحمد روضاتی

سیدمحمد روضاتی 

استاد
پست الکترونیکی: 
حجت اله زمانی

حجت اله زمانی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
اصغر زمانی

اصغر زمانی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
محمد علی زنجانچی

محمد علی زنجانچی 

استاد
پست الکترونیکی: 
سید حسن زوار موسوی نیاکی

سید حسن زوار موسوی نیاکی 

استاد
پست الکترونیکی: 
ریحانه سریری

ریحانه سریری 

استاد
پست الکترونیکی: 
جنت سرمد (بازنشسته)

جنت سرمد (بازنشسته) 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

شهریار سعیدی مهرورز 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

مجید سیفی 

استاد
پست الکترونیکی: 
شبنم سهراب نژاد

شبنم سهراب نژاد 

استاد
پست الکترونیکی: 
سیده شیرین شاهنگیان

سیده شیرین شاهنگیان 

استادیار
پست الکترونیکی: 
مهدی شیخان

مهدی شیخان 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فرهاد شیرینی

فرهاد شیرینی 

استاد
پست الکترونیکی: 
change-logo

نادر شعبانی پور 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 95 نتیجه
از 2