امور اداری

مدیریت امور اداری

در حال حاضر جناب آقای هاتف وحید مدیریت امور اداری دانشکده علوم پایه را بر عهده دارند.

شرح وظایف مدیریت امور اداری دانشکده

۱- پیگیری نیازهای دانشکده، تأمین فضا، تدارک تجهیزات، امکانات و وسایل اداری و فنی جهت ارائه خدمات به کارکنان دانشکده

۲-نظارت بر عملکرد بخش امور رایانه شامل نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای، شبکه و خدمات نرم افزاری و امور سمعی بصری شامل بازدیدهای دوره ای رایانه­ ها و دیتا پروژکتورهای کلاسها، برنامه ریزی و آماده سازی سالن ها جهت برگزاری امتحانات، برنامه های دانشکده، آزمون ها و قراردادهای منعقد شده دانشکده با موسسات و سازمانها.

۳- سازماندهی، نظارت، تعیین شرح وظایف، تقسیم کار، و انجام امور اداری  نیروهای زیر مجموعه شامل:

     الف) نظارت و برنامه ریزی نیروهای خدمات  شامل :

             *  هماهنگی، برنامه ریزی و به کارگیری آنان در بخش های مختلف دانشکده

             *  نظارت بر انجام نظافت عمومی کلاسها ، آزمایشگاهها، کلیه ساختمانها و محوطه

             * نظارت بر جمع‌آوری ودفع زباله

             * نظارت بر دریافت مواد مصرفی و بهداشتی استاندارد و توزیع آن

             * نظارت بر دریافت مواد مصرفی و بهداشتی و نحوه توزیع آن

             * نظارت بر جابجایی وسایل و لوازم مورد نیاز واحدها

             *  نظارت دوره ای و نظم کپسولهای آتش نشانی و سیستم های اعلام و اطفای حریق.

             * نظارت بر امور مربوط به آبدارخانه‌ها

     ب) نظارت برکار شرکت نگهداری و تعمیر تأسیسات دانشکده  شامل:

          *انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب ، برق ، تلفن، گاز ، فاضلاب، آسانسور، تهویه             مطبوع، فن کوئل‌ و هواسازها

          * کنترل ،نظافت و نوسازی و سرویسهای دوره‌ای لوازم و قطعات مربوط به تاسیسات

          * نظارت بر کار شرکتهای پیمانکار با هماهنگی امور عمومی  دانشکده

          * همکاری با کارشناسان دفتر فنی دانشگاه در رابطه با تعمیرات ساختمانی

          * اجرای دقیق برنامه حضور روزانه و کشیک پرسنل

          * همکاری مستمر و فوق برنامه در مواقع ضروری از جمله برگزاری آزمونها و همایش­ها

          * بررسی وضعیت موجود در واحدهابه منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت آن

          * برنامه‌ریزی در جهت اجرای استانداردهای تاسیساتی

          * ثبت و گزارش کلیه امور امور تاسیساتی واحدهای مربوطه به امور عمومی ( شامل درخواستها،  وقایع غیرمترقبه، حوادث، کمبودها،                  نقایص و انجام سایر امور محوله )

    ج) نظارت برکار شرکت خدماتی نگهداری از فضای سبز دانشکده شامل :

          * سمپاشی و کنترل علفهای هرز در محوطه و پاسیوهای دانشکده

          * هرس شاخه های خشکیده در محوطه اطراف

          * آبیاری سطوح چمن کاری

          * نرم کردن خاک پای گیاهان

          * چمن زنی

          * انتقال علفهای هرز و شاخه های خشکیده از محوطه اطراف دانشکده

          * شاخه زنی و جنگل تراشی و علف زنی از محوطه اطراف دانشکده در موقع مناسب

          * کاشت گل و گیاه در محوطه اطراف و باغچه های دانشکده

          * رعایت حضور دقیق و انضباط اداری و برخورد مناسب پرسنل شرکت پیمانکار

4- ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور انبارداری دانشکده  شامل وظایف زیر:

          * دریافت وکنترل اقلام خریداری شده توسط کارپرداز دانشکده وصدور قبض انبار.

          * تفکیک.چیدمان ونگهداری اقلام بر اساس ماهیت کالا ها در انبار و تحویل انها به واحدها

          * برآورد نیازهای معمول دانشکده و تنظیم و پیگیری درخواست خرید موارد عمومی .

5- نظارت بر امور مخابرات دانشکده و پیگیری نیازهای مربوطه.

6- همکاری با نماینده فرهنگی دانشکده و واحدهای مرتبط در سطح تشکل‌ها و پشتیبانی از برنامه‌های دانشجویی با هماهنگی مسئولین

7- انعقاد، پیگیری و نظارت بر کلیه قراردادهای دانشکده ازجمله خدمات آزمایشگاهی، انتشارات، بوفه، نقلیه سبک و سنگین، آسانسور و غیره.

8- همکاری در تأمین وسایلنقلیه مورد نیاز واحدها

9- بررسی و تایید قبض های آب، برق، گاز و تلفن.

10- رسیدگی لازم به نامه‌ها، درخواستها و مراجعات .

11- برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه‌های غیر ضروری

12- پیگیری سایر وظایف محوله ارجاع شده از سوی ریاست محترم دانشکده

امور مالی

* عامل مالی: 

در حال حاضر سرکار خانم احتشامی به عنوان عامل مالی دانشکده مشغول به کار می باشند. شرح وظایف این واحد عبارتند از:

– سرپرستی و نظارت بر اجرای کامل روشها ،سیستمها و خط مشی های مالی دانشکده در واحد حسابداری مالی

– کنترل و تایید کلیه اسناد حسابداری صادره

– کنترل وضعیت نقدینگی دانشکده  و اتخاذ ترتیبات لازم جهت اخذ اعتبارات  از دانشگاه

– نظارت بر ثبت و نگهداری مناسب دفاتر قانونی و تهیه تراز آزمایشی ماهیانه

– نظارت بر اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل ها و روشهای مصوب آیین نامه مالی معاملاتی

– بررسی و تایید اسناد حسابداری و ارائه تراز آزمایشی ماهانه

– بررسی و تایید کلیه پرداخت‌ها با توجه به آیین نامه‌ها ومجوزهای مربوطه

– نظارت بر بستن حسابهای پایان سال

– بررسی و تایید اعلامیه بدهکار و بستانکار صادره توسط بانک

– اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی و جوابگویی به آنان

– اتخاذ ترتیبات مقتضی جهت پرداخت به موقع تعهدات دانشکده

-همکاری و تشریک مساعی با مدیریت امورمالی در جهت بهبود روشها و سیستم های مالی

– پیشنهاد ایجاد، حذف یا تغییر در حسابهای مالی به مدیر امور مالی

– نظارت بر نگهداری مناسب اسناد، دفاتر و مدارک و پرونده های مالی

-پیگیری و نظارت بر روند مالی دانشجویان