زمان برگزاری آزمون جامع

زمان برگزاری آزمون جامع

18 05 2024
کد خبر : 12309738
تعداد بازدید : 2568

پیرو مذاکرات بعمل آمده در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 1403/02/23، زمان برگزاری آزمون جامع در تمام گروههای آموزشی در تقویم آموزشی دانشگاه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

نیمسال اول سال تحصیلی: هفته آخر بهمن ماه 

نیمسال دوم سال تحصیلی: هفته اول شهریور ماه


دسته بندی :
خبرها