دانشکده دریک نگاه

نقشه ساختمانهای دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم پایه فعالیت آموزشی خود را از سال 1356 در 4 گروه آموزشی ریاضی، فیزیک ، شیمی و زیست شناسی آغاز نموده و از سال 1382 گروه آموزشی آمار نیز به این دانشکده افزوده شد. در سال 1388 رشته های  آمار و ریاضی از این دانشکده تفکیک و بصورت مجزا و مستقل تحت عنوان دانشکده علوم ریاضی آغاز به کار نمود. دانشکده علوم پایه در حال حاضر دارای 3 گروه آموزشی (زیست شناسی، شیمی و فیزیک) با 7 رشته-گرایش کارشناسی، 23 رشته-گرایش کارشناسی ارشد و 15 رشته-گرایش دکتری است. این دانشکده دارای 79عضو هیات علمی است که 28 نفر آنها در مرتبه استادی، 34 نفر در مرتبه دانشیاری، 16 نفر در مرتبه استادیاری و 1 مربی هستند. در حال حاضر تعداد 1223 دانشجوی کارشناسی، 635 دانشجوی ارشد و 306 دانشجوی دکترا  در دوره‌های روزانه، شبانه و نیمه حضوری مشغول به تحصیل هستند.

 

آدرس: رشت، خیابان نامجو، دانشکده علوم پایه

صندوق پستی: ۱۹۱۴۱-۴۱۳۳۵

کدپستی: ۳۳۶۹۷-۴۱۹۳۸

تلفنن دفتر ریاست: ۳۳۳۶۷۳۴۳-۰۱۳

دورنگار: ۳۳۳۶۷۰۶۶-۰۱۳

تلفن خانه: ۵-۳۳۳۴۳۶۳۰-۰۱۳