بستن
FA EN

تماس با ما

تماس با دانشکده علوم پایه

آدرس : رشت خیابان نامجو- دانشکده علوم پایه

کدپستی: 4193833697

ریاست دانشکده علوم پایه: 33367343-013

معاونت آموزشی: 33333510-013

معاونت پژوهشی: 33320912-013

مدیر تحصیلات تکمیلی: 33333648-013

مدیر امور عمومی: 33367042-013

مدیر آموزش: 33367123-013

آموزش دانشکده: 33362203-013

گروه زیست شناسی: 33333647-013

گروه شیمی: 33367262-013

گروه فیزیک: 33323132-013

امور مالی: 33324649-013

کتابخانه: 33320967-013

شماره تماس (تلفنخانه) :  5-33343630-013

برای برقراری ارتباط با بخشهای مختلف دانشکده، ابتدا با تلفنخانه دانشکده تماس گرفته سپس داخلی موردنظر را با استفاده از فایل موجود در "شماره تلفنهای داخلی و مستقیم دانشکده" اعلام بفرمایید.