ریاست دانشکده علوم پایه

نام و نام خانوادگی

سمــــــت

شماره تماس داخلی

شماره تماس مستقیم

محمدجواد مهدی پور

رئیس دانشکده علوم پایه

204

013-33367343

طیبه ریسمانچی

مسئول دفتر ریاست

205

013-33367343

معاونت آموزشی و پژوهشی

میثم باقری تاجانی

معاون آموزشی و پژوهشی

206

013-33333510

بهشته نقدی

مدیر آموزش

210

013-33367123

رحیم علیزاده

کارشناس آموزش زیست شناسی

210

 

محمد توحیدی مقدم

کارشناس آموزش  فیزیک

213

 

رامین اسلامی

کارشناس آموزش  شیمی

212

 

معاونت پژوهشی

بهرام قلمی چوبر

معاون پژوهشی

224

013-33320912

محمود عسکریان

کارشناس پژوهشی

224

013-33320912

 

 

 

 

کتابخانه

اسداله محمدی

ریاست کتابخانه

323

013-33320967

مژگان رستگار

کارشناس مرکز اسناد و کتابخانه 

327

 

فریده دباغی

کارشناس کتابخانه

327

 

فاطمه هادیزاده

کارشناس کتابخانه

327

کیومرث روشن

کارشناس کتابخانه

327

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی

جمال مظلوم

مدیر تحصیلات تکمیلی

208

013-33333648

محمودرضا زینلی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

288

 

امور مالی

معصومه احتشامی

عامل مالی

209

013-33334120

عباس قلی پور

کارپرداز

358

013-33334120

 

 

 

 

امور عمومی 

رمضانعلی هاتف وحید

رئیس اداره

279

013-33367042

سمیه صوفی نالکیاشری

امین اموال و انباردار

216

013-33334120

جمهور بهروزه

انباردار

322

 

صدیقه ناصری

دبیرخانه

217

 

 

تاسیسات

263

 

 

انتظامات

222

013-33367023

علیرضا پوررمضانی

خدمات

297

 

فریدون علی پور

سلف سرویس

223

013-33367006

 

امور فنی رایانه

215

 

گروه های آموزشی (زیست شناسی، شیمی، فیزیک)

گروه زیست شناسی

حسین جوانبخت

مدیر گروه

207

013-33333647

 

معاون گروه

207

013-33333647

زهرا شایگان

کارشناس گروه/کارشناس آزمایشگاه سلولی مولکولی

261

013-33333647

مهوش هادوی

کارشناس مسئول گروه/ کارشناس آز بافت شناسی

259/418

 

فاطمه جمال امیدی

کارشناس آزمایشگاه گیاه شناسی و فیزیولوژی

228/418

 

رضا صادقی

کارشناس آزمایشگاه جانوری و میکروبیولوژی

255

 

منصور افشارمحمدیان

هیات علمی

250

 

محمودرضا آقامعالی

هیات علمی

379

 

علی بانی

هیات علمی

383

 

محمد حاصلی

هیات علمی

264

 

بهروز حیدری

هیات علمی

405

 

وهب جعفریان

هیات علمی

350

 

حسین جوانبخت

هیات علمی

384

 

اصغر زمانی

هیات علمی

384

 

حجت اله زمانی

هیات علمی

349

 

شیرین شاهنگیان

هیات علمی

367

 

نادر شعبانی پور

هیات علمی

252

 

مصطفی شوریان

هیات علمی

353

 

زیور صالحی

هیات علمی

368

 

فاطمه صفری

هیات علمی

447

 

سهیلا طالش ساسانی

هیات علمی

354

 

فرزام عجمیان

هیات علمی

385

 

حسین غفوری

هیات علمی

374

 

مرضیه بیگم فقیر

هیات علمی

381

 

فاطمه قاسمیان

هیات علمی

447

 

فرهاد مشایخی

هیات علمی

324

 

محمدجواد مهدی پور

هیات علمی

264

 

طوبا میرزاپور

هیات علمی

354

 

اکرم السادات نعیمی

هیات علمی

378

 

اکبر نورسته نیا

هیات علمی

254

 

حمیدرضا وزیری

هیات علمی

365

 

الهام هادی پور

هیات علمی

367

 

آزمایشگاه بافت شناسی

 

259

 

آز تحقیقاتی بیوشیمی

 

306

 

آز تحقیقاتی زیست دریا

 

257

 

آز تحقیقاتی بیوسیستماتیک جانوری

 

260

 

آز تحقیقاتی سیستماتیک گیاهی

 

417

 

آز تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهی

 

414

 

آز تحقیقاتی میکروبیولوژی

 

420

 

آز جانورشناسی

 

416

 

آز تحقیقاتی جنین شناسی

 

419

 

آز گیاه شناسی

 

228

 

آزمایشگاه مرکزی

 

415

 

 گروه فیزیک

پیوند طاهرپرور

مدیر گروه

290

013-33323132

محمدرضا محمدی مظفر

معاون گروه

290

013-33323132

مهیا گل احمدی

کارشناس گروه

253

013-33323132

آزاده بلوری

کارشناس آز فیزیک 1

214/409

 

محمد توحیدی مقدم

کارشناس آز فیزیک 3

444/409

 

حمید شیخ کاظمی

کارشناس آز فیزیک هسته ای

444/305

 

عقیل رجبی

کارشناس آز اپتیک

411

 

سید محسن موسوی

کارشناس آز فیزیک 2

444/304

 

رمضانعلی هاتف 

کارشناس آز فیزیک 4

411

 

محمد اسکوئیان

هیات علمی

370

 

کمیل بابائی

هیات علمی

308

 

سعید باطبی

هیات علمی

234

 

میثم باقری

هیات علمی

357

 

حسین پناهی

هیات علمی

382

 

ساعد جعفری

هیات علمی

375

 

الهام حسینی

هیات علمی

447

 

سهیل خوشبین فر

هیات علمی

229

 

حمید رحیم پور

هیات علمی

292

 

محمد روضاتی

هیات علمی

289

 

مجید سیفی

هیات علمی

371

 

علیرضا صدرممتاز

هیات علمی

291

 

رضا صفاری

هیات علمی

399

 

پیوند طاهرپرور

هیات علمی

356

 

صابر فرجامی شایسته

هیات علمی

293

 

عباس قاسمی زاد

هیات علمی

294

 

فرهاد اسمعیلی قدسی

هیات علمی

386

 

محمدرضا محمدی مظفر

هیات علمی

308

 

حسین محمودی چناری

هیات علمی

377

 

علی مرتضی پور

هیات علمی

357

 

جمال مظلوم

هیات علمی

356

 

سعید مهدوی فر

هیات علمی

372

 

حنیف هادی پور

هیات علمی

229

 

آزمایشگاه اپتیک

 

411

 

آز تحقیقاتی ماده چگال

 

236

 

آز تحقیقاتی هسته ای

 

412

 

آز تصویربرداری پیشرفته- صدرممتاز

 

413

 

آزمایشگاه تحقیقاتی- فرجامی

 

314

 

آزمایشگاه هسته ای

 

305

 

آزمایشگاه خلا- روضاتی

 

310

 

آزمایشگاه سل ژل (پائین)- قدسی

 

306

 

آزمایشگاه سل ژل (بالا)- قدسی

 

424

 

آز محاسبات نانوفیزیک- رحیم پور

 

320

 

آزمایشگاه فتونیک- باطبی

 

378

 

آزمایشگاه فیزیک 2

 

304

 

آزمایشگاه فیزیک جدید

 

411

 

آزمایشگاه فیزیک 1

 

409

 

اتاق کنترل

 

410

 

اتاق اساتید مدعو

 

298

 

Responsive Image

آدرس : رشت خیابان نامجو- دانشکده علوم پایه

کدپستی: 4193833697

شماره تماس (تلفنخانه) :  5-33343630-013

برای برقراری ارتباط با بخشهای مختلف دانشکده، ابتدا با تلفنخانه دانشکده تماس گرفته سپس داخلی موردنظر را اعلام بفرمایید.