تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی

22 11 2015
کد خبر : 4076269
تعداد بازدید : 3210

مدیر تحصیلات تکمیلی:

دکتر جمال مظلوم

 تحصیلات : دکترای فیزیک

رشته تخصصیگرایش حالت جامد

تلفن: 33333648-013

پست الکترونیک: j.mazloom@guilan.ac.ir

دسته بندی :
page